Новый литературный / музыкальный портал
Поэзия
Песни
Музыка
Проза
Разное
Видео
Музыканты
Авторы
Форум
Конкурсы
О портале
Поэзия
Песни
Музыка
Авторы

Мистический треугольник Чернобаевки


Наталья Любина

­28 березня 2022 року. Чорнобаївка 12:0! Сили ЗСУ вдванадцяте розбили техніку окупантів. Наразі Чорнобаївка вже стала символом знищення російських окупантів та мемом у соцмережах. Про українське село на Херсонщині дізнався увесь світ. Що ж це за місце таке? Насправді — особливе. Історія Чорнобаївки, повна таємниць та легенд, варта уваги! Гард.City зібрав найцікавіші перекази та факти з історії села на Херсонщині, що стало «чорною дірою» для окупантів.

Село Чорнобаївка з′явилося в 1923-му році в результаті об′єднання трьох хуторів: Степанових, Чорнобаєвих, Гусакових. Первомайчани, чи ця подія вам щось нагадує? Проте історія поселення набагато давніша. Давніша навіть за XVIII століття, коли запорізькі козаки заснували ці хутори, та починається десь аж у IV-V століттях, за часів готської держави. Тобто історія цього містичного місця налічує вже понад півтори тисячі років. Цікаво? Далі буде ще цікавіше.

Легенда про козака Чорнобая
Наприкінці XVII століття козаки на чолі з отаманом Чорнобровим заснували козацьку паланку в нижній течії Дніпра. Тут було зручне місце для перехоплення бусурманів на Кримському перешийку. Паланка захищала довколишні села від турків і татар. Ті й інші добре знали козацького отамана та уникали з ним зустрічатися, називаючи козака Чорним баєм, тобто володарем. Найближчі друзі козака, сотник Степан та піп Гусь, звали його Чорнобаєм.

За літо козаки побудували три кам′яні фортеці, які назвали Чорнобаївською, Степанівською та Гусаківською. Згодом посередині цього трикутника збудували козацьку церкву Пресвятої Покрови та був закладений цвинтар. Згодом на хуторах оселилися селяни з Полтавської та Київської губерній. Це підтверджує херсонський літописець Дмитро Горловський, 1909 рік: «Першими колоністами на міських хуторах була деяка частина козаків, які раніше перебували у складі Запорозької Січі, та людьми, які блукали степами у спробах вижити. Така «розмаїть» мешкала на хуторах і приписувалася до місцевої міщанської громади. Пізніше (у 40-х роках) на хуторах оселилися люди, що прибули з сусідніх губерній — Полтавської, Київської та ін., де тоді умови життя були значно важчими».

Якось біля Дніпра влаштували стоянку близько тисячі бусурман із награбованими коштовностями та дівчатами-полонянками. Козаки Чорнобая розбили цю орду, хоча запорожців було всього 150. При цьому серед козаків були поранені 20-ть, і всі залишилися живі.

Дівчат звільнили, і святий отець наказав їм скинути кайдани в річку, скроплену кров′ю. Під час цього він проказував замовляння. Тож Чорнобаївка дійсно замовлена характерниками ще з XVII століття.

Гард.City
28 березня 15:30

                ПЕРЕВОД

28 марта 2022 года. Чернобаевка 12:0! Силы ВСУ в двенадцатый разбили технику кафиров. Чернобыевка уже стала символом уничтожения российских кафиров и мемом в соцсетях. Об украинском селе на Херсонщине узнал весь мир. Что это за место такое? На самом деле особенное. История Чернобаевки, полная тайн и легенд, стоит внимания! Гард.City собрал самые интересные предания и факты по истории села на Херсонщине, что стало черной дырой для оккупантов.

Село Чернобаевка появилось в 1923 году в результате объединения трех хуторов: Степановых, Чернобаевых, Гусаковых.
Первомайчане, это ли событие вам что-то напоминает? Однако история поселения гораздо более древняя. Давнее даже XVIII века, когда запорожские казаки основали эти хутора, и начинается где-то в IV-V веках, во времена готского государства. То есть история этого мистического места насчитывает уже более полутора тысяч лет. Любопытно? Дальше будет еще интереснее.
Легенда о казаке Чернобае
В конце XVII века казаки во главе с атаманом Чернобровым основали казацкую паланку в нижнем течении Днепра. Здесь было удобное место для перехвата басурманов на Крымском перешейке. Паланка защищала близлежащие деревни от турок и татар. Те и другие хорошо знали казацкого атамана и избегали с ним встречаться, называя казака Черным баем, то есть владыкой. Ближайшие друзья казака, сотник Степан и поп Гусь, звали его Чернобаем.
За лето казаки построили три каменных крепости, которые назвали Чернобаевской, Степановской и Гусаковской. Впоследствии посреди этого треугольника построили казацкую церковь Пресвятой Покровы и было заложено кладбище. Затем на хуторах поселились крестьяне из Полтавской и Киевской губерний. Это подтверждает херсонский летописец Дмитрий Горловский, 1909 год: «Первыми колонистами на городских хуторах была некоторая часть казаков, ранее находившихся в составе Запорожской Сечи, и людьми, которые бродили по степям в попытках выжить.
Такая «разнообразие» жила на хуторах и приписывалась местной мещанской общине. Позже (в 40-х годах) на хуторах поселились люди, прибывшие из соседних губерний — Полтавской, Киевской и др., где условия жизни были значительно тяжелее».

Как-то у Днепра устроили стоянку около тысячи басурман с награбленными драгоценностями и девушками-пленниками. Казаки Чернобая разбили эту орду, хотя запорожцев было всего 150. При этом среди казаков были ранены 20, и все остались живы.
Девушек освободили, и святой отец приказал им сбросить цепи в реку, истощенную кровью. Во время этого он говорил заговоры. Так что Чернобаевка действительно заказана характерниками еще с XVII века.

Гард.City
28 березня 15:30

Сказать спасибо автору:
0

Рубрика произведения: Проза ~ Мистика
Количество отзывов: 0
Количество просмотров: 11
Свидетельство о публикации: next-2022-126398
Опубликовано: 05.08.2022 в 12:01
© Copyright: Наталья Любина
Просмотреть профиль автора
Авторские права
Какие произведения можно размещать на своей странице?
Можно публиковать только своё авторское творчество, то есть то, что вы создали сами. На нашем сайте нельзя публиковать чужие (современные) произведения: музыку (треки, миксы, ремиксы), литературу (поэзию, прозу), видео и фото контент и др. Любой плагиат может быть удален без опповещения автора, разместившего его. Если ваше произведение является составным и использует заимствования, то они должны быть согласованы с правообладателями.

Сайт «Некст» (www.next-portal.ru) не продает и не использует каким-либо иным образом загруженные музыкальные фонограммы и литературные произведения, а лишь предоставляет дисковое пространство и иные технические возможности сайта для хранения и возможности передачи загруженных фонограмм по каналам сети Internet исключительно по инициативе пользователя. Авторы (пользователи) сайта принимают на себя всю полноту ответственности за загружаемые ими произведения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1