Новый литературный / музыкальный портал
Поэзия
Песни
Музыка
Проза
Разное
Видео
Музыканты
Авторы
Форум
Конкурсы
О портале
Поэзия
Песни
Музыка
Авторы

Иван Сирко­­­­­

На світі є лише два полководці, які не програли жодної битви, всі походи закінчили успішно, захопили всі міста які брали в осаду.
Таких воїнів було лише два у світі: герой козацьких Чигиринських походів не програв жодної битви
Один з них це Олександр Македонський неофіційно визнаний найкращім полководцем всіх часів та народів. А другий це український козак Іван Сірко (1605)-1680) він обирався запорожцями на посаду кошового отамана рекордну кількість раз.
Сірко мав феноменальний військовий талан за життя він провів 55 походів проти Османської імперії та 65 великих битв та 179 сутичок з ворогами і у всіх з них здобув перемогу. Під його керівництвом козаки захоплювали: Очаків, Білгород-Дністровський, Ізмаїл, Кілію, Тягиню (Бендери), Арабат, Перекоп, Ясси, Кафу, Бахчисарай, Трапезунд.
Перша велика перемога по командуванням Сірка сталася в 1646 року в ході тридцятирічної війни запрошений французами 2500 тисячний загін запорізьких козаків на чолі яких стояли Богдан Хмельницький та Іван Сірко за одну ніч взяли іспанську фортецю Дюнкерк, яку французька армія принца Конде не могли захопити п’ять років. Фортеця Дюнкерк знаходилася в руках іспанців, і мала стратегічне значення — її називали «ключом від Ла-Маншу» Вдячні французи на честь перемоги Івана Сірка встановили пам’ятник козакам на березі Ла-Маншу.
На початку 1670-х років на переправі в пониззі Дніпра Сірко з 2 тисячами козаків розбив 10 тисячну татарську армію.
1675 у битві біля Чортомликської січі під його керівництвом була розбита 15 тисячну турецьку армія. Унаслідок нічного бою з 15 тисяч яничарів урятував лише 3 тисячі, а втрати козаків не перевищили 50 душ. Часом з цією перемогою пов’язують лист Мухаммеда IV до запорожців і славнозвісну відповідь йому, Наступного року Сірко здійснив з 20 тисячною козацькою армією похід у Крим і став першим козацьким отаманом кому вдалося захопити столицю Кримського ханства Бахчисарай.
Крім того, Сірко брав участь у захисті Чигирина та брав участь у походах під гетьманством нашого земляка, Богдана Хмельницького.
Цікаво, що його полководницький талант породив серед козаків міф, що Сірко є характерником (чаклуном, ясновидцем). Після його смерті висушену праву руку, запорізькі козаки брали на всі важливі походи намагаючись закликати військову вдачу.
Похований І.Сірко біля Чортомлицької Січі тепер село Капулівка, Нікопольського району Дніпропетровської області.
Козак поляже, але слава козацька не вмре не поляже, слава буде жити до кінця віку людей.

amazing-ukraine.info

                                                                ПЕРЕВОД

На свете есть только два полководца, которые не проиграли ни одной битвы, все походы окончили успешно, захватили все города, которые брали в осаду.
Таких воинов было всего два в мире: герой казацких походов Чигирина не проиграл ни одной битвы
Один из них Александр Македонский неофициально признан лучшим полководцем всех времен и народов. А второй украинский казак Иван Сирко (1605)-1680) он избирался запорожцами на должность кошевого атамана рекордное количество раз.
Серко имел феноменальный военный талант при жизни он провел 55 походов против Османской империи и 65 крупных сражений и 179 стычек с врагами и во всех из них одержал победу. Под его руководством казаки восхищали: Очаков, Белгород-Днестровский, Измаил, Килию, Тягиню (Бендеры), Арабат, Перекоп, Яссы, Кафу, Бахчисарай, Трапезунд.
Первая большая победа по командованию Сирко произошла в 1646 году в ходе тридцатилетней войны приглашенный французами 2500 тысячный отряд запорожских казаков во главе которых стояли Богдан Хмельницкий и Иван Сирко за одну ночь взяли испанскую крепость Дюнкерк, которую французская армия принца Конде не могли захватить . Крепость Дюнкерк находилась в руках испанцев, и имела стратегическое значение — ее называли «ключом от Ла-Манша». Благодарные французы в честь победы Ивана Сирко установили памятник казакам на берегу Ла-Манша.
В начале 1670-х годов на переправе в низовьях Днепра Сирко с 2 тысячами казаков разбил 10 тысячную татарскую армию.
1675 г. в битве у Чертомлыкской сечи под его руководством была разбита 15 тысячная турецкая армия. В результате ночного боя из 15 тысяч янычар спас только 3 тысячи, а потери казаков не превысили 50 душ. Иногда с этой победой связывают письмо Мухаммеда IV к запорожцам и славный ответ ему. В следующем году Сирко совершил с 20 тысячной казацкой армией поход в Крым и стал первым казацким атаманом кому удалось захватить столицу Крымского ханства Бахчисарай.
Кроме того, Сирко участвовал в защите Чигирина и участвовал в походах под гетманством нашего земляка Богдана Хмельницкого
Интересно, что его полководческий талант породил среди казаков миф, что Сирко является характерником (колдуном, ясновидящим). После его смерти высушенную правую руку, запорожские казаки брали на все важные походы, пытаясь призвать военный характер.
Похоронен И.Сирко возле Чертомлыцкой Сечи теперь село Капуловка, Никопольского района Днепропетровской области.
Казак поляжет, но слава казацкая не умрет, не поляжет, слава будет жить до скончания века людей.

Сказать спасибо автору:
0

Рубрика произведения: Проза ~ Эпос
Количество отзывов: 0
Количество просмотров: 17
Свидетельство о публикации: next-2022-125692
Опубликовано: 24.07.2022 в 14:10
© Copyright: Наталья Любина
Просмотреть профиль автора
Авторские права
Какие произведения можно размещать на своей странице?
Можно публиковать только своё авторское творчество, то есть то, что вы создали сами. На нашем сайте нельзя публиковать чужие (современные) произведения: музыку (треки, миксы, ремиксы), литературу (поэзию, прозу), видео и фото контент и др. Любой плагиат может быть удален без опповещения автора, разместившего его. Если ваше произведение является составным и использует заимствования, то они должны быть согласованы с правообладателями.

Сайт «Некст» (www.next-portal.ru) не продает и не использует каким-либо иным образом загруженные музыкальные фонограммы и литературные произведения, а лишь предоставляет дисковое пространство и иные технические возможности сайта для хранения и возможности передачи загруженных фонограмм по каналам сети Internet исключительно по инициативе пользователя. Авторы (пользователи) сайта принимают на себя всю полноту ответственности за загружаемые ими произведения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1